Välkommen till IRM Contracting i Kristinehamn AB
Konsultföretaget inom bygg- och fastighetsbranschen

Vad gör vi?
Vi är ett konsultföretag som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen.
Vi kan bland annat att hjälpa er med:
Projektering (bygg och brand)
Konstruktionsberäkningar/-ritningar
Building information modeling – BIM / 3d-modulering (Revit)
Bygg- och projektledning
Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar
Underhållsplaner och underhållsbesiktningar
Kontrollansvarig enligt nya PBL (riks KN)
Energiberäkningar vid nybyggnation

IRM`s historia
IRM Contracting AB bildades i Norrköping 1989 och omstrukturerades 1997 till ett eget företag i Kristinehamn.

Idag är vi fyra ingenjörer, en ekonom samt en administratör. (Se kontaktsidan)
IRM`s filosofi
Vi försöker alltid behandla våra kunder på samma sätt som vi själva skulle vilja bli behandlade.
Vår filosofi är:
Kundorienterad planering – samarbete mellan kund och specialister
Helhetslösningar — ekonomiskt och tekniskt helhetsansvar
Miljöinvestering — miljösund lösning = ekonomiskt bra lösning
Contracting — olika leverantörer för bästa lösning