Hall Lindesberg/Patrik Roslund KA, projektledning m m

För mer information kontakta:
Patrik Roslund 0731-820388 patrik@irmab.se

Pg projekt Kv.Bagaren, Lindesberg

Om- och tillbyggnad av lokal i Karlskoga för AB Karl Hedin.
Bygg- och projektledning, projektering samt brand.

För mer information kontakta:
Patrik Roslund 0731-820388 patrik@irmab.se

Nybyggnation av kontor och lägenheter i Lindesberg för J Anderbert Bygg AB.
Projekteringsledning, projektering K.

Nybyggnation av golfhotell åt Lindesbergs GK för J Anderbert Bygg AB.
Projekteringsledning, projektering K samt brand.

Riv och ombyggnad av skollokaler i Finnerödja för Laxå kommunfastigheter AB samt rivning av gammal skolbyggnad.
Projektledning, kontrollansvar enligt PBL samt brand.